Πανελλαδικές Εξετάσεις: : Υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50)»

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *