Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ιστορία, Πληροφορική, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Θέματα και Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Σχολιασμός από την ΟΕΦΕ.

Ιστορία (Νέο Σύστημα)

Θέματα

Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Σχολιασμός από την ΟΕΦΕ

Πληροφορική (Νέο Σύστημα)

Θέματα

Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Απαντήσεις από την ΟΕΦΕ

Σχολιασμός από την ΟΕΦΕ

Ιστορία (Παλαιό Σύστημα)

Θέματα Ημερήσιο ΓΕΛ

Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Θέματα Εσπερινό ΓΕΛ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Παλαιό Σύστημα)

Θέματα Ημερήσιο ΓΕΛ

Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Θέματα Εσπερινό ΓΕΛ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *