Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ: Αιτήσεις για συμμετοχή Συντονιστών και Εκπαιδευτικών στην ΚΕΕ

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η εγκύκλιος για την συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τις Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Με βάση την εγκύκλιο καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2021 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε., αντίστοιχα, όπου ανήκουν αποκλειστικά έως 12 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση για τους Συντονιστές

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση για τους Εκπαιδευτικούς

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *