Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ: Χημεία Προσανατολισμού, Θέματα και Απαντήσεις 2016 & 2017

Μάθημα Χημεία Προσανατολισμού  2016. Από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου Ώθηση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις στο Μάθημα Χημεία Προσανατολισμού έτους 2016 

Μάθημα Χημεία Προσανατολισμού  2017. Από την ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Θέματα στο Μάθημα Χημεία Προσανατολισμού 2017 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Απαντήσεις στο Μάθημα Χημεία Προσανατολισμού 2017 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *