Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ: Λατινικά Προσανατολισμού, Θέματα και Απαντήσεις 2016 & 2017

Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού  2016. Από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου Ώθηση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις στο Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού έτους 2016

Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού  2017. Από την ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Θέματα στο Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού 2017 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Απαντήσεις στο Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού 2017 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *