Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα “Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη”

H Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και η ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής τους μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε όλους τους πολίτες.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κατανοηθεί πως οι έφηβοι ως χρήστες του οδικού δικτύου έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι συμπολίτες τους να κυκλοφορούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά σε τροχαία συμβάντα.
Επιπλέον, επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:
 να δοθεί στους/στις μαθητές /μαθήτριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά,
 να γίνουν δημιουργοί,
 να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,
 να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης,
 να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής,
 να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές/τριες του περιβάλλοντος,
 να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα Οδικής Ασφάλειας,
 να κατανοήσουν τη σχέση της οδικής ασφάλειας με το πανανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την προσωπική ασφάλεια,
 να κατανοήσουν μέσα από το δίπτυχο «Υπεύθυνος χρήστης του οδικού δικτύου – υπεύθυνος πολίτης» πως η οδική ασφάλεια και η βελτίωση των συνθηκών στο δρόμο είναι κοινή ευθύνη όλων μας.
Με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο για την αναγκαιότητα προστασίας των παιδιών και των εφήβων στο δρόμο, καθώς τα τροχαία αποτελούν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ. 2017) την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 10-29 (βλέπε για παράδειγμα την πρόσφατη καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών #SaveKidsLives με στόχο τη μείωση στο μισό των θανάτων παιδιών και εφήβων σε τροχαία μέχρι το 2020) καλούνται όλοι οι μαθητές/μαθήτριες σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω των ψηφιακών τους δημιουργιών.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να
δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
 Ταινία μέγιστης διάρκειας δέκα (10’) λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) ή
 Τηλεοπτικό κοινωνικό Σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων,
 Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες, σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά. αποσκοπώντας στην παρουσίαση ιδεών, σκέψεων και προτάσεων για την Οδική Ασφάλεια και την προστασία της ζωής στο δρόμο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Οι διαγωνιζόμενοι/νες μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία (μία κατηγορία) από τις παρακάτω επιθυμούν:
Α. Το κόστος των τροχαίων συμβάντων στο άτομο, την οικογένεια και τη χώρα
Β. Απόσπαση προσοχής και οδική ασφάλεια (χρήση κινητού τηλεφώνου, μουσική, άγχος εξετάσεων)
Γ. «2 x ρόδες = κράνος»
Δ. Επιρροή συνομηλίκων και ασφαλής συμπεριφορά.

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας www.icreate.gr έως και 19 Απριλίου 2019. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών.
2. Για την υποστήριξη της δημιουργικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από τους συνδιοργανωτές φορείς σχετική επιμορφωτική ημερίδα τον μήνα Δεκέμβριο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία υλοποίησης της ημερίδας, το πλήρες πρόγραμμα εργασιών, καθώς και για τη διαδικασία συμμετοχής θα αναρτηθούν προσεχώς στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr και www.i-create.gr .
3. Η αποστολή των έργων θα γίνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο edutv@minedu.gov.gr (μέσω Wetransfer/Googledrive/Dropbox ή άλλης πλατφόρμας) με κοινοποίηση στο
roadsafetycontest@ioas.gr ή με ανάρτηση στο ψηφιακό αποθετήριο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έως και 19 Απριλίου 2019.
4. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», μέσω της δήλωσης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου – και πάσης φύσεως/μορφής εκμετάλλευσής της – των συμμετοχών που θα διακριθούν για απεριόριστο χρόνο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

Υποστηρικτικό υλικό

Ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *