Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής “Αριστοτέλης” 2019: Θέματα και συνοδευτικό θεμάτων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του φορέα διοργάνωσης τα θέματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής “Αριστοτέλης” 2019 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο της 13/4/2019

Λύκειο

  Θέματα Α’ Λυκείου

  Θέματα B’ Λυκείου

  Θέματα Γα’ Λυκείου

  Συνοδευτικό Θεμάτων

Γυμνάσιο

 Θέματα A’ Γυμνασίου

  Θέματα Β’ Γυμνασίου

  Θέματα Γ’ Γυμνασίου

  Συνοδευτικό Θεμάτων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *