Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.:Κριτική στο Νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές

Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε γνωστοποιεί τις θέσεις της Ένωσης σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την κατάθεση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο:
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», σε μια πρώτη προσέγγιση, έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Θεωρούμε ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτικό προσανατολισμό και δεν στελεχώνονται επαρκώς από το απαραίτητο προσωπικό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα επιφορτιστούν με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες και επιπλέον γραφειοκρατικό έργο.
2. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι η πρόταση του σχεδίου νόμου δεν υπηρετεί το στόχο για καθιέρωση ενός διαφανoύς, αξιοκρατικού και ευρείας αποδοχής συστήματος επιλογής τους(επιλεκτική μοριοδότηση τυπικών προσόντων, Συμβούλια Επιλογής με διορισμένα μέλη, δήλωση προτίμησης σχολείων και θέσεων στις δομές πριν από τη συνέντευξη των υποψηφίων, κ. ά.), το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια για ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας.
3. Θεωρούμε αδιανόητο και αντιφατικό σε σχέση με τη διοικητική επιστήμη, όταν σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί πρώτιστο στόχο η δημιουργία ικανών και έμπειρων στελεχών εκπαίδευσης, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, να επιδιώκει στη χώρα μας την απόσυρσή τους, μέσω της θέσπισης ανώτατου ορίου δύο συνεχόμενων θητειών, με μόνη αιτιολογία τη διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη.
Σε ό,τι δε αφορά τους Δ/ντές-Δ/ντριες σχολικών μονάδων, για ποια διασφάλιση της ανατροφοδότησή τους στην εκπαιδευτική πράξη κάνει λόγο άραγε το ΥΠ.Π.Ε.Θ., όταν το προβλεπόμενο διδακτικό ωράριο των Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κυμαίνεται από 8 έως και 20 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, και κατά συνέπεια διδάσκουν καθημερινά στην τάξη;
Η καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχόμενων θητειών σε όμοια θέση στελέχους, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε νέο «μπαράζ» προσφυγών υποψήφιων στελεχών προς το ΣτΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων.
Για τους παραπάνω λόγους καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αποσύρει άμεσα την παραπάνω διάταξη.
4. Θεωρούμε απαραίτητη την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης για το έργο τους, και πως από αυτή θα πρέπει να κρίνεται η συνέχιση τής παραμονής ή όχι στη θέση τους, αρκεί όμως η αξιολόγηση αυτή να είναι επώνυμη και πλήρως αιτιολογημένη.
5. Τέλος, θεωρούμε ότι οι διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου ως εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλεία θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Τηλέμαχος Κουντούρης                                                    Νικόλαος Μακεδών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *