Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Εκλογές με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, από 9 π.μ. έως 7 μ.μ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 1. Η ψηφοφορία στην Αθήνα θα γίνει, με προσωπική προσέλευση των μελών στα γραφεία της Π.Ε.Φ., Πολυτεχνείου 6, την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. ή ταχυδρομικώς, που
  συστήνεται και λόγω των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας.
 2. Εξαιτίας των σχετικών μέτρων, στο εσωτερικό των γραφείων της Π.Ε.Φ. θα ευρίσκονται μόνον τα μέλη της
  Εφορευτικής Επιτροπής ενώ οι ψηφοφόροι θα εισέρχονται με τη σειρά, έτσι ώστε στα γραφεία να ευρίσκεται
  κάθε φορά ένας/μία ψηφοφόρος. Εξυπακούεται ότι κατά την είσοδο θα ελέγχονται τα σχετικά πιστοποιητικά
  εμβολιασμού/νόσησης/αρνητικού rapid test.
 3. Τα μέλη που θα αποστείλουν επιστολική ψήφο θα ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:
   Στο ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και από την ιστοσελίδα μας, σημειώστε με μπλε ή
  μαύρο στυλό, αριστερά από τα ονόματα, 1 (ένα) μέχρι και 6 (έξι) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό
  Συμβούλιο και 1 (ένα) μέχρι και 3 (τρεις) σταυρούς προτίμησης για το Εποπτικό.
   Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο σε ένα μικρό φάκελο, κλείστε τον, χωρίς να σημειώσετε καμία ένδειξη.
   Κόψτε το “Δελτίο Συμμετοχής στην Ψηφοφορία” και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται.
   Εσωκλείσετε στον φάκελο επιστροφής: 1. τον μικρό φάκελο με το ψηφοδέλτιο και το “Δελτίο
  Συμμετοχής στην Ψηφοφορία”. Γράψτε στη θέση του αποστολέα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας,
  επικολλήστε γραμματόσημο και ταχυδρομήστε τον στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
  (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), POSTΕ RESTANTE, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, 102 00, ΑΘΗΝΑ ή στα
  γραφεία της Π.Ε.Φ. με υπηρεσία ταχυμεταφορών.
   Πρέπει να αποστείλετε εγκαίρως την επιστολική σας ψήφο, ώστε, την ημέρα ανοίγματος/παραλαβής
  των επιστολών (Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021, 9.00-13.00), να έχει παραληφθεί από την Εφορευτική
  Επιτροπή. Η αποστολή, ωστόσο θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως και τις 17 Δεκεμβρίου
 4. Σε άλλη περίπτωση, δε θα ληφθεί υπόψη και θα καταστραφεί, χωρίς να αποσφραγιστεί.
   Σε περίπτωση που νέο μέλος δεν υπηρετεί σε σχολείο, θα πρέπει να επισυνάψει στον φάκελο
  επιστροφής φωτοαντίγραφο του πτυχίου.
 5. Τα μέλη της ΠΕΦ πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους, ώστε να έχουν
  δικαίωμα ψήφου. Η ετικέτα με τη διεύθυνσή σας, η οποία είναι επικολλημένη στον φάκελο που θα
  παραλάβετε, αναγράφει την ημερομηνία και το έτος μέχρι το οποίο έχετε πληρώσει συνδρομή. Όσοι
  πλήρωσαν τη συνδρομή τους κατά τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να πληρώσουν και τις συνδρομές
  των ετών 2020 και 2021, για να είναι έγκυρη η ψήφος τους. Όσοι είναι παλαιότερα μέλη και δεν
  παραλαμβάνουν τη “Φιλολογική”, μπορούν να επανεγγραφούν και να ψηφίσουν πληρώνοντας τη
  συνδρομή του 2021 (ετήσια συνδρομή 15 ευρώ και 10 ευρώ για ανέργους, μετά την απόφαση της Γεν.
  Συνέλευσης της 13ης Νοεμβρίου 2021). Συνεπώς, για να συμμετάσχει κάποιος στην ψηφοφορία πρέπει να
  συμπεριλάβει στην επιστολή του το ψηφοδέλτιο, το “Δελτίο Συμμετοχής στην Ψηφοφορία” και το αντίγραφο
  της απόδειξης κατάθεσης της συνδρομής στην
  EUROBANK (IBAN GR 1702606110000070200340564)
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή θα ελέγξει για όλους την ιδιότητα του φιλολόγου.

Ψηφοδέλτιο

Δελτίο Συμμετοχής στην ψηφοφορία

Από την Εφορευτική Επιτροπή

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *