Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ούσα, εφεύρημα μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ!!

Δελτίο τύπου με αρ. 043 και ημερομηνία 31/1/2018 εξέδωσε η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. μέσω του οποίου αναφέρεται στο  θέμα του χαρακτηρισμού μαθητή/τριας ως μη παρακολουθών/ουσα.

Ο όρος αυτός από εμάς κρίνεται αδόκιμος αναφέρεται στο δελτίο τύπου και ως προς την εφαρμογή του χρειάζεται αρκετές αποσαφηνίσεις. 

Η Ομοσπονδία  ανατρέχοντας στις αντίστοιχες αποφάσεις ”Εγγραφών – Μετεγγραφών – Φοίτησης” για τους  άλλους τύπους  σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια αλλά και στην πρόσφατα εκδοθείσα  Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Φ.Ε.Κ. 120/τ. Β’/ 23-1-2018)  με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» δεν βρήκε αυτές τις διευκρινίσεις. Και δεν τις βρήκε διότι δεν υπήρχαν. Και δεν υπήρχαν διότι δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα», επισημαίνεται στο δελτίο τύπου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε δελτίο τύπου της ΟΛΤΕΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *