Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – Δελτίο Τύπου: Αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας

Αθήνα, 14-09-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 08

Αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας

Το Υπουργείο Παιδείας με τη συχνά χρησιμοποιούμενη αιφνιδιαστική τακτική του, στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την Υγεία που κατατέθηκε στη βουλή στις 4/9/2020, εισήγαγε για ψήφιση διατάξεις που καθιερώνει μία νέα κατηγορία εκπαιδευτικών αυτή του «προσωρινού αναπληρωτή», με τουλάχιστον τρίμηνη σύμβαση εργασίας κάνοντας «λάστιχο» τόσο το ‘σχολείο’ όσο και τον εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί θα καλούνται να καλύψουν ανάγκες στην εκπαίδευση που θα προκύψουν από άδειες συναδέλφων αλλά και για την παροχή τηλεκπαίδευσης, ενώ κατά την πρόσληψη τους καλούνται να δηλώσουν ότι δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και δεν θα είναι διαθέσιμοι για κανονική πρόσληψη αναπληρωτή (10μηνης διάρκειας) ενώ το ωράριο τους θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. Οι παραπάνω «μπαλαντέρ – περιφερόμενοι» συνάδελφοι μετά την πρόσληψη τους τίθενται στην διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για να καλύψουν οποιαδήποτε βραχυχρόνια ανάγκη προκύψει. 

Με τις διατάξεις αυτές:

  • Καταπατούνται κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών.
  • Καθιερώνουν στην εκπαίδευση την μορφή ελαστικής εργασίας.
  • Θεσμοθετείται ένας νέος τύπος ‘σχολείου’ αυτό της τηλεκπαίδευσης.
  • Οδηγούν σε αποκλεισμό από τις προσλήψεις συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως εγκύους κ.λ.
  • Δημιουργούν αναστάτωση και λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία με τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα.
  • Δημιουργούν παιδαγωγικά προβλήματα και αναστάτωση στους μαθητές.
  • ‘Ευτελίζουν’ την παιδαγωγική πράξη, μειώνουν την ποιότητα και απαξιώνουν το δημόσιο σχολείο.

Ζητούμε άμεσα

  • Να αποσυρθούν οι παραπάνω αντιεργατικές & αντιεκπαιδευτικές διατάξεις.
  • Να γίνει κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στα σχολεία μας με την πρόσληψη αναπληρωτών 10μηνης διάρκειας και πλήρους ωραρίου.
  • Πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *