ΟΛΤΕΕ: Σύσταση Νέου ΔΣ περιόδου 2022-2024

Το 19ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, έληξε με τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία. Κατά την 1η Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής περιόδου 2020-22

1.Πρόεδρος ______________________Παπαδόπουλος Χιονάς
2.Αντιπρόεδρος ___________________Δούρος Παλαιολόγος
3.Γενικός Γραμματέας ______________Τσιντώνης Ηλίας
4.Ειδικός Γραμματέας ______________Ψωμοδότη Μαρία
5.Οργανωτικός Γραμματέας __________Παζάρσκη Γεωργία (Γιολάντα)
6.Γενικός Ταμίας __________________Θεολόγου Μιλτιάδης
7.Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____Σεκεριάδης Νικόλαος
8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________Λεουνάκη Ελένη
9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___Αποστολόπουλος Δημήτριος
10.Μέλος ________________________Μποτονάκη Ελένη
11.Μέλος ________________________Κουτουλάκος Χρήστος

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *