ΟΛΤΕΕ: Συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Με έγγραφο του το ΥΠΠΕΘ, και σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ενημερώνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται τα μέλη του, συγκεκριμένα:

Τα μέλη του ΔΣ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δικαιούνται άδεια απουσίας έως 3 μέρες το μήνα και έως 5 μέρες το μήνα ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εν λόγω Ομοσπονδίας (σχετική η αριθ. πρωτ.25068/Δ2/06.12.1993 Υπουργική Απόφαση περί ανάκλησης απαλλαγής συνδικαλιστών από τα διδακτικά τους καθήκοντα).
Υπενθυμίζεται , ότι εφόσον το αιτηθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο χρόνος της συνδικαλιστικής του αδείας υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε μείωση του ωραρίου διδασκαλίας, όπως αυτό προβλέπεται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο.

Είναι ευνόητο δε, ο τρόπος διευκόλυνσης να καθορίζεται σε συνεννόηση του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είναι τοποθετημένος και με τον οικείο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *