ΟΛΤΕΕ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων για τα ΕΠΑ.Λ.

Επιστολή με θέμα: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων για τα ΕΠΑ.Λ. απέστειλε στη ηγεσία του ΥΠΑΙΘ η ΟΛΤΕΕ.

Το κείμενο της επιστολής . . .

Αθήνα, 18-04-2022

 Αρ. Πρωτ.: 135

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Γενικός Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΘΕΜΑ : Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων για τα ΕΠΑ.Λ.
Σχετ.:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ,

λίγες μέρες μας απομένουν για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων μιας ιδιαίτερα δύσκολης σχολικής χρονιάς.

   Προβλήματα, παράπονα και διαμαρτυρίες υπήρξαν καθ΄ όλη την σχολική χρονιά και πλέον όλη η σχολική κοινότητα και η κοινωνία αναμένει την έναρξη των εξετάσεων που θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον των μαθητών μας.

   Εξετάσεις που θα περιέχουν πολλαπλές παραμέτρους (όπου κάποιες εφαρμόζονται για πρώτη φορά) όπως η τράπεζα θεμάτων, η ελάχιστης βάσης εισαγωγής, το διπλό μηχανογραφικό και δίχως κανένα υγειονομικό μέτρο καθώς όλα τα πρωτόκολλα, τα μέτρα και οι περιορισμοί αίρονται από αρχές Μαΐου.

   Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα για τους υποψήφιους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι και η άδικη κατανομή τους στα ελάχιστα εξεταστικά κέντρα που υπάρχουν σε σχέση με τα εξεταστικά κέντρα των ΓΕ.Λ..

   Για τη σύσταση εξεταστικού κέντρου ΕΠΑ.Λ. το Υπουργείο απαιτεί να συγκεντρωθούν άνω των 100 υποψηφίων όταν στα ΓΕ.Λ. λειτουργούν εξεταστικά με 40 μαθητές. Αποτέλεσμα αυτής της ανισότητας είναι τα αυξημένα ποσοστά μη συμμετοχής υποψηφίων καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. άνω των 40 χιλιομέτρων.

    Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που έχουν οι υποψήφιοι με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι οικογένειες τους, που θα πρέπει να αναζητήσουν τα ανύπαρκτα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑ.Λ. καθώς τους περιμένει ένας Γολγοθάς με τις ατελείωτες ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας.

   Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για τους υποψηφίους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν έως και 300 km με τον κηδεμόνα τους ώστε να βρεθούν στο Εξεταστικό Κέντρο, επωμιζόμενοι πολλά έξοδα και ταλαιπωρία.

    Γονείς που πρέπει να λείψουν μέρες από την εργασία τους, να αφήσουν τον τόπο κατοικίας και να μεταβούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά είναι αδύνατον να παραμείνουν καθ’ όλη την περίοδο των εξετάσεων στον τόπο πού βρίσκεται το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αποτρεπτικό για μία οικογένεια που θα χρειαστεί να διαμείνει για 10 έως 16 μέρες για να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ένας μαθητής των ΕΠΑ.Λ. σε αντίθεση με τους μαθητές των ΓΕ.Λ. οι οποίοι δεν μετακινούνται πέρα από τον τόπο κατοικίας τους για να εξεταστούν προφορικά.

    Η αποζημίωση που δίνει το υπουργείο για τις εξετάσεις η οποία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης διατροφής και διαμονής μαθητή και του κηδεμόνα.

    Για λόγους ίσης μεταχείρισης μαθητών οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους :

      Α) την διάρκεια των εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. που είναι 16 μέρες ή οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ΓΕ.Λ. και οι μέρες εξετάσεων είναι 8 έναντι 4 του ΓΕ.Λ..

       Β) Το πλήθος των μαθητών που μετακινούνται και η απόσταση που διανύουν.

     Γ) Την ανεπάρκεια σε εξεταστές στα ειδικά εξεταστικά κέντρα λόγω υπέρ συγκέντρωσης των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

   Πλέον των παραπάνω η Ομοσπονδία μας έχει λάβει πολλές αναφορές από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δέχονται πιέσεις να γίνουν εξεταστές προφορικών εξεταζόμενων μαθητών στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα χωρίς να έχουν διδάξει τα τελευταία χρόνια το αντίστοιχο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Το πρόβλημα προκύπτει λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μαθητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πρόεδροι των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων να συγκροτήσουν ανάλογες επιτροπές των τριών, έμπειρων εκπαιδευτικών, ώστε να εξετάσουν από πέντε έως επτά μαθητές όπως προβλέπει η εγκύκλιος για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

   Αναφορές επίσης δεχτήκαμε για τις περσυνές επιτηρήσεις των εκπαιδευτικών στα Ε.Ε.Κ., οι οποίες έγιναν σε αίθουσες που θύμιζαν ‘φούρνους’, χωρίς κλιματισμό, με τους μαθητές που ταξίδευαν όλη νύχτα να αισθάνονται δυσφορία, τους εκπαιδευτικούς να εξαντλούνται καθώς οι επιτηρήσεις των Ε.Ε.Κ. κάποιες μέρες ήταν από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 16:30 το απόγευμα υπό συνθήκες καύσωνα χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης του επιτηρητή.

Ζητούμε

    Να οριστούν περισσότερα Εξεταστικά Κέντρα και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα σε κάθε νομό, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης μαθητών με αυτούς των ΓΕ.Λ. ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και να μην είναι αποτρεπτική η συμμετοχή λόγω απόστασης, κόστους και ταλαιπωρίας.

  Να ορίζονται διπλάσιοι επιτηρητές στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα οι οποίοι θα αντικαθιστούν τους επιτηρητές μετά την ώρα λήξης των εξετάσεων στα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα, καθώς το διάστημα ολοκλήρωσης της εξέτασης στα προφορικά είναι πολύ μεγαλύτερο.

     Να οριστεί διπλάσια αποζημίωση για τις επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. καθώς οι ημέρες εξετάσεων είναι διπλάσιες από αυτές των ΓΕ.Λ. και οι επιτροπές αμείβονται το ίδιο.

   Να αυξηθεί η αποζημίωση για την εξέταση των προφορικώς εξεταζόμενων μαθητών καθώς η αμοιβή είναι ελάχιστη.

   Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι παρίες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Παπαδόπουλος Χιονάς

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *