ΟΛΤΕΕ: Να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ.- Οι εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ. ακουμπούν τα όρια του ορθολογισμού και της νομιμότητας

Επιστολή μέσω της οποίας ζητά την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος των εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας η ΟΛΤΕΕ. Οδηγούμαστε σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ. που ακουμπούν τα όρια του ορθολογισμού και της νομιμότητας, αναφέρεται στην επιστολή της Ομοσπονδίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής . . .

Κύριε Υπουργέ,

κυρία Υφυπουργέ,

παρακαλούμε για την δέουσα προσοχή σας, διότι από τα παραπάνω σχετικά συμπεραίνουμε ότι:

 1. Επιχειρείται διεξαγωγή προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων δίχως την προαπαιτούμενη από τον νόμο έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
 2. Επιπρόσθετα επιχειρείται μέσα σε έξι (6) ημέρες να:
  1. Να εξετασθούν έξι (6) μαθήματα.
  1. Να βαθμολογηθούν τα γραπτά των παραπάνω και να παραδοθούν σε πέντε (5) ημέρες.
  1. Να εκδοθούν τα αποτελέσματα και η χορήγηση των Απολυτηρίων & των Πτυχίων.
  1. Να διεξαχθούν οι επαναληπτικές εξετάσεις για όσους μαθητές απουσίαζαν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία.
  1. Να εκδοθούν τα αποτελέσματα των προηγουμένων ειδικών εξετάσεων και η χορήγηση των των Απολυτηρίων & Πτυχίων.
  1. Να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τυχόν αναβαθμολόγηση (προφορική εξέταση), από μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .
  1. Να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τυχόν αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων.
  1. Να υπάρξει μια μικρή πνευματική ανάπαυλα και ψυχική προετοιμασία  για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως αντιλαμβάνεστε οδηγούμαστε σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ. που ακουμπούν τα όρια του ορθολογισμού και της νομιμότητας.

Παρακαλούμε

 να επανεξετάσετε το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και  να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λήξη του διδακτού έτους και την ομαλή διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της ΟΛΤΕΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *