ΟΛΤΕΕ: Δελτίο τύπου για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο

Δελτίο τύπου με αρ. 45/20-2-2018 εξέδωσε η ΟΛΤΕΕ με αφορμή τη διάταξη για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Σύσσωμος ο κόσμος των εκπαιδευτικών, αναφέρεται στο Δελτίο τύπου, έχει εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του, για την ρύθμιση που περιέχεται στο νέο ν. 4512/2018 ‘Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.’, όπου προβλέπεται (κατά μία ερμηνεία), η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών, στο σχολείο ακόμη και μετά το πέρας των διδακτικών, διοικητικών και των άλλων καθηκόντων τους.
Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται συνήθως ένα ακατάλληλο γραφείο καθηγητών, όπου πρέπει να εξυπηρετήσει δεκάδες εκπαιδευτικούς. Αποτελεί κανόνα η απουσία από το γραφείο των καθηγητών της στοιχειώδους υποδομής γραμματειακής υποστήριξης αλλά ακόμη και ενός  ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης γνωρίζουμε ότι πολλά σχολεία δεν διαθέτουν βιβλιοθήκη, και ούτε διαφαίνεται στις δύσκολες οικονομικά εποχές που περνάει ο τόπος, η προοπτική να δημιουργηθούν νέες, ούτε και να ανανεωθεί το υλικό όσων υπάρχουν ήδη αλλά και η οργανωτική υποδομή που απαιτείται. Έτσι εφόσον «πιεστούν» οι εκπαιδευτικοί απ’ τις διατάξεις του νέου νόμου να προετοιμάζουν το μάθημα τους στον σχολικό χώρο με τις γνωστές ελλείψεις, θα υπάρξει σαφής υποβάθμιση στην παραπάνω διαδικασία με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα διδασκαλίας.
Ιδιαίτερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση που οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνονται και για τις νέες τεχνολογίες που βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, κάτι που προϋποθέτει εκτός από πολύωρη έρευνα στο διαδίκτυο και έρευνα στην αγορά εργασίας, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο έργο τους με τη «νέα νομοθεσία».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της ΟΛΤΕΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *