ΟΛΜΕ: Ψηφοφορία επί της εισήγησης του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20/1/2018 η Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ. Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναρτήθηκε πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των ΕΛΜΕ επί των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Δ.Σ.

Στην Γ.Σ. συμμετείχαν πρόεδροι 86 ΕΛΜΕ, εκπροσωπώντας 38.562 εκπαιδευτικούς που αντιστοιχούν σε 388 ψήφους στη Γ.Σ.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά θέμα:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ)
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΟΙ 140 126 71 337 165 120 52 337 157 131 49 337
Ποσοστό 41,50% 49% 46,60%
ΕΛΜΕ 32 30 12 74 38 28 8 74 35 32 7 74
Ποσοστό 43,20% 51,40% 47,30%

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *