ΟΛΜΕ: Ονόματα κληρωθέντων για τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων πατήστε … εδώ

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρωθέντες κατά την άφιξή τους στο χώρο των καταλυμάτων οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία του Αρχηγείου που βρίσκεται εντός του χώρου των κατασκηνώσεων: 

α) την αστυνομική τους ταυτότητα,

β) την φετινή Κάρτα Μέλους ή βεβαίωση της ΕΛΜΕ, της οποίας είναι μέλη, ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και

γ) το πρωτότυπο καταθετήριο του ποσού των 10,00 ευρώ. Η κατάθεση θα πρέπει να έχει γίνει στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας (ALPHA BANK: GR85 0140 1140 1140 0200 2005 940) και θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, η αιτιολογία “συνδρομή κατασκήνωσης” και η περίοδος.

Θα σταλεί προσωπικό email στους κληρωθέντες με τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της Ομάδας Λειτουργίας και με άλλες χρηστικές πληροφορίες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *