ΟΛΜΕ- ΚΕΜΕΤΕ: Αποτελέσματα επεξεργασίας των πινάκων για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. αφού επεξεργάστηκε τους πίνακες με την προτεινόμενη από το Υπουργείο Παιδείας αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όπως του ανατέθηκε από το ΔΣ της Ο.Λ.Μ.Ε.,  παραθέτει τον πίνακα με τις μεταβολές ζώνης των σχολικών μονάδων, ανά περιφέρεια και τύπο σχολείου (περιλαμβάνεται στη σχετική ανακοίνωση), καθώς και τα παρακάτω συμπεράσματα:

Με δεδομένο ότι η μοριοδότηση και ο χαρακτηρισμός των σχολείων συνδέεται στενά με την απρόσκοπτη έγκριση ολιγομελών τμημάτων και τον ικανό αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε ΓΕΛ (Ομάδων Προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεων) και σε ΕΠΑΛ (τμήματα Γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων), η μεταφορά σχολείων σε ζώνες με λιγότερα μόρια και άρα με μεγαλύτερο αναγκαίο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, θέτει σε καθεστώς ιδιόμορφης «ομηρείας» τις προαναφερόμενες σχολικές μονάδες, τόσο ως προς τη λειτουργία τους, όσο και ως προς το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απολεσθούν και να αυξηθεί το ήδη διογκωμένο ποσοστό της εργασιακής περιπλάνησης των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα θα καταστρατηγηθούν τα μορφωτικά δικαιώματα μαθητών και μαθητριών από τις πιθανές συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων.
Αρνητικό σημείο των προτάσεων του υπουργείου, είναι επίσης το γεγονός ότι με αυθαίρετο τρόπο οι περισσότερες πρωτεύουσες των νομών μοριοδοτούνται με 1 μόριο, πράγμα που συμπαρασύρει πολλά σχολεία της περιοχής τους, με αποτέλεσμα να χάνουν μόρια και να αλλάζουν σε πολλές περιπτώσεις και ζώνη κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΚΕΜΕΤΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.