Οι βάσεις των μεταθέσεων 2019 (μόρια τελευταίου) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γνωστοποιήθηκαν οι βάσεις (μόρια τελευταίου μετατεθέντος) των μεταθέσεων 2019 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα με τα μόρια του τελευταίου μετατεθέντος ανά Δ.Ε. και ειδικότητα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *