ΟΙΕΛΕ: Προσμετράται, υπό προϋποθέσεις, η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο με τίτλο κατάρτιση προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων, η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνον εφόσον:

αα) οι εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση τμήματος/τάξης/σχολείου ή με καταγγελία σύμβασης,

ββ) έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία σε θέση αναπληρωτή, ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία μετά την απόλυσή τους και έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *