ΟΙΕΛΕ: Έφτασε η ώρα να υπάρξει ισχυρός δημόσιος έλεγχος σε όλες τις διαδικασίες που φθάνουν στην έκδοση προαγωγικών και απολυτήριων τίτλων σπουδών

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η ΟΙΕΛΕ αναφέρεται σε μια  συστηματική προσπάθεια εμπορευματοποίησης της Παιδείας που βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από το 2010, με κύριο μοχλό επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, πολιτικούς και μηντιακούς κύκλους. Σκοπός τους είναι αφενός μεν η λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης χωρίς όρους και χωρίς εποπτεία από την Πολιτεία, ώστε το εμπόριο τίτλων και πιστοποιήσεων να είναι ανενόχλητο, αφετέρου δε το δημόσιο σύστημα (μέσω μεθόδων όπως η ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, τα vouchersκ.λπ.) να συρρικνωθεί σταδιακά και να παραδοθεί εν τέλει στην αγορά.

Οι συνθήκες οδηγούν αναπόφευκτα, τονίζεται στην ανακοίνωση,  όπως είχε προειδοποιήσει η Ομοσπονδία από το 2013 στο διαχωρισμό των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε δύο κατηγορίες.

Σε αυτά που θα δεχτούν να ενταχθούν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα και ως εκ τούτου θα μπορούν να παρέχουν δημόσιο αγαθό και να εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια σχολεία τίτλους σπουδών σε όλες τις βαθμίδες και σε αυτά που θα λειτουργούν με αμιγώς επιχειρηματικούς όρους, αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα (έκδοση τίτλων σπουδών, εξετάσεις κ.λπ.).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ 

Επιστολές προς τους κ.κ. Λόντο και Γαβρόγλου απέστειλε ι ΟΙΕΛΕ με θέμα την επιλογή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ως εξεταστικά κέντρα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της ΟΙΕΛΕ στον ΠΔΕ Αττικής κ. Λόντο 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της ΟΙΕΛΕ στον κ Γαβρόγλου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *