Οδηγίες για τις εγγραφές στα Γενικά και στα Επαγγελματικά Λύκεια

Εγκύκλιο με οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στις τάξεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-20 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο . . .

Οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο.

Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει:

α. Ο κηδεμόνας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) και

β. να πραγματοποιηθεί η αλλαγή στοιχείων κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.

 Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα για την αλλαγή με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν.

Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σε περίπτωση εγγραφής στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στην Γ΄ τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ΄ τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου/Λυκείου, ισχύουν τα ανωτέρω.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου εγγραφής θα εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

1 Response

  1. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ says:

    ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *