Οδηγίες για τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) στα Μαθηματικά όλων των τάξεων των Γυμνασίων περιόδου Ιουνίου του σχολικού έτους 2018-2019

Οδηγίες για τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 στα Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου εκδόθηκαν από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου κ. Καραγιάννη Ιωάννη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Οδηγίες

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *