Οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής- Δήλωσης Προτίμησης στα ΕΠΑ.Λ. & στα ΓΕ.Λ.

Εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής- Δήλωσης Προτίμησης στα ΕΠΑ.Λ. & στα ΓΕ.Λ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες του ΥΠΠΕΘ 

Οι γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ., μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τις 14 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis.

 Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών ή ενήλικων προστατευόμενων μελών που δε διαθέτουν κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του κηδεμόνα που έχει καταχωρηθεί και στο ΠΣ myschool της σχολικής μονάδας, ή του κατά το νόμο υπευθύνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

 Στην περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών χρησιμοποιούνται οι προσωπικοί τους κωδικοί taxis. (Σε αυτή την περίπτωση οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ως κηδεμόνες στο ΠΣ myschool της σχολικής μονάδας).  Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης ο αιτούμενος – χρήστης της εφαρμογής e-εγγραφές θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που ακολουθούν, μετά το «Γενικό Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης».

Α΄ Φάση  από 14-05-18 έως 31-05-18
Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης.

Α΄ Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες

 

Β΄ Φάση  από 27-06-18 έως 29-06-18
 Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ Φάση για λόγους ανωτέρας βίας.

Τροποποίηση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης που έγιναν στην Α΄ Φάση μόνο για μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν στη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου

Β΄ Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στην Α΄ φάση δεν επηρεάζονται)

 

Γ΄ Φάση  από 03-09-18 έως 11-09-18
Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ και Β΄ Φάση. (Μαθητές/τριες απόφοιτοι ΓΕΛ – ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ για απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ή που Παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση για σοβαρούς οικ. λόγους, λόγους υγείας ή λόγω ανωτέρας βίας)

Γ΄ Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες σε τμήματα που διαμορφώθηκαν κατά την Α’ και Β’ κατανομή (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στην Α΄& Β΄ φάση δεν επηρεάζονται)

 

Δ΄ Φάση  από 12-09-18 έως 21-09-18
Υποβολή εκπρόθεσμων Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης από μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στις προηγούμενες φάσεις.

Δ΄ Κατανομή
Κατανομή μαθητών/τριων σε Σχολικές Μονάδες σε είδη υπάρχοντα διαμορφωμένα τμήματα, μετά την έγκριση των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Οι μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις δεν επηρεάζονται)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *