Οδηγίες για την εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών των αυτοτελών τμημάτων και των τμημάτων συνδιδασκαλίας Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η με αρ. Φ3/171007/Δ4/11-10-2017 εγκύκλιος που περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή των Ωρολογίων προγραμμάτων Σπουδών των αυτοτελών τμημάτων και των τμημάτων συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2017.

Φ3/171007/Δ4/11-10-2017 Εγκύκλιος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *