Οδηγίες για την Εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκύκλιο με αρ.  Φ3/182720/Δ4/26-10-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα:

Οδηγίες για την Εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν.4473/2017 (Α΄ 78)  που αντικαθιστά στο σύνολό της την με αρ Φ3/171007/Δ4/11-10-2017   προηγούμενη εγκύκλιο για το ίδιο θέμα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο Φ3/182720/Δ4/26-10-2017 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *