Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων: Γεωλογία & Διαχείριση Φυσ. Πόρων και Εφαρμογές Πληροφορικής για την Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχ.έτος 2017-2018

Εγκυκλίους με αρ.:

  • 213143/Δ2/5-12-2017 στην οποία  περιέχονται οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος  Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων,
  • 213107/Δ2/5-12-2017 στην οποία  περιέχονται οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος  Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων.

εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Εγκύκλιος για Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων 

Οδηγίες για Εφαρμογές πληροφορικής 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *