Οδηγίες για τα αυτοτελή ειδικά τμήματα και τα τμήματα συνδιδασκαλίας Γ΄τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε με ημερομηνία 4/10/2017 από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος που περιλαμβάνει οδηγίες για τη λειτουργία τόσο των  αυτοτελών όσο και των τμημάτων συνδιδασκαλίας Γ΄τάξης ΕΠΑΛ  σχ. έτους 2017-18. Διευκρινίζεται ότι επίκειται έκδοση Υ.Α  σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων συνδιδασκαλίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *