Ν. Φασφαλής: Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας-Μετατάξεις. 110 οι αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αιρετού του ΚΥΣΠΕ Ν. Φασφαλή και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίουπου αφορούσε και την εξέταση των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από κλάδο σε κλάδο, εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια!

Από τις 144 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 110 .

Αντίθετα 34 δεν ικανοποιήθηκαν λόγω της μη ύπαρξης οργανικών κενών .

Επίσης το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε την αποδέσμευση 14 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ζητούν να μεταταχθούν στη Δευτεροβάθμια & την αποδέσμευση 4 εκπαιδευτικών που ζητούν να μεταταχθούν σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Η εισήγηση έγινε με βάση τα παρακάτω οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτά καταγράφονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, μετά τις τελευταίες μεταθέσεις, ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *