Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ του ΜΤΠΥ

Ανακοινώθηκε η με αρ. 77088/3-10-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία ορίζεται σε 4,5% η πάγια μηνιαία κράτηση επί των συντάξιμων αποδοχών των μετόχων του ΜΤΠΥ.

Εγκύκλιος 77088/3-10-2017

Διευκρινίζεται ότι τα νέα ποσοστά ισχύουν από 1/1/2017, γεγονός που σημαίνει αναδρομικές κρατήσεις για τους προηγούμενους, από το μήνα πρώτης εφαρμογής,  μήνες του 2017.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *