Μουσείο και Παιδί, e Learning πρόγραμμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που γίνεται σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ

Το πρόγραμμα «Μουσείο και Παιδί» είναι ένα καινοτόμο e Learning πρόγραμμα που γίνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μοιράζεται τα αποστάγματα γνώσης των 30 χρόνων λειτουργίας του εκπαιδευτικού τμήματος, ενός από τα πρώτα της Ελλάδας, απαντώντας στο καίριο αίτημα για ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσης. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στη σχέση μουσείου και παιδιού, εξετάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εμπλέκουν το παιδί είτε ως μαθητή είτε ως μέλος της οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μουσειολόγους, επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου γενικότερα και ιδιώτες με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση στο μουσείο

Δομείται σε οκτώ ενότητες που εστιάζουν στην πολύπλευρη παιδαγωγική διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσα και μέσω του μουσείου, εξετάζοντας πρακτικές εφαρμογές με μια κριτική ματιά. Κάθε ενότητα εξετάζει μία διαφορετική πρακτική, και παρέχοντας το θεωρητικό πλαίσιο, δίνει ξεκάθαρες κατευθυντήριες και παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών από πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι διδακτικές ενότητες είναι εμπλουτισμένες με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, πρωτότυπα κείμενα και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

*Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14 Ιανουαρίου 2018
**Έναρξη μαθημάτων: 22 Ιανουαρίου 2018

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον οδηγό σπουδών 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *