Μισθολογικά θέματα των εκπαιδευτικών. Του Πάνου Ντούλα

Η έρευνα πραγματεύεται τα μισθολογικά ζητήματα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση του πρόσφατου ιστορικού θεσμικού πλαισίου και της σχετικής βιβλιογραφίας, η μελέτη αναλύει τις βασικές έννοιες του τωρινού μισθολογίου. Στη συνέχεια, συγκρίνει τους τωρινούς μισθούς με αυτούς των προμνημονιακών ετών καθώς και με τους αντίστοιχους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, συμπεραίνοντας ότι οι περικοπές των μνημονιακών ετών σχεδόν συμπίπτουν με την απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: τα Μνημόνια κατά κάποιο, ιστορικά ειρωνικό, τρόπο βοήθησαν στην απόκλιση από την Ευρώπη. Τέλος, εξετάζονται τα σχετικά αιτήματα μισθολογικής αναβάθμισης και προτείνονται συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση και ενσωμάτωση σε μελλοντικές διεκδικήσεις.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την μελέτη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *