Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων

Απόφαση με θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

1. Βαρδαξής Νικόλαος του Αθανάσιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ84, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης

2. Βενετής Λάμπρος του Ευστράτιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ81, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης

3. Βρυσούλη Νικόλ του Γεράσιμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ81, 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας

4. Γαβριηλίδης Ιωάννης του Πρόδρομου, Εκπαιδευτικός ΠΕ82, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

5. Γαλάνη Γεωργία του Βασίλειου, Εκπαιδευτικός ΠΕ87.02, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης

6. Γουβιέλου Παρασκευή του Ιωσήφ, Εκπαιδευτικός ΠΕ80, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

7. Ιωαννίδου Σωτηρία του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ΠΕ82, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

8. Καμαριώτης Γιώργος του Ηλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας

9. Καραμαλάκη Αγλαΐα του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευ-τικός ΠΕ06, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

10. Κεσελόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

11. Κιάσσου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης

12. Κικίλιας Δημήτριος του Παναγιώτη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής

13. Λοϊζίδου Λάουρα του Αντώνιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης

14. Μανουσαρίδου Κυριακή του Νικόλαου, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

15. Μέγκας Δημήτριος του Αθανασίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ88.01, 1ο ΕΠΑΛ Λαγκαδά

16. Μπακογιάννη Θεοδώρα του Απόστολου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

17. Μπέης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

18. Οικονόμου Ελευθερία του Δημήτριου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης

19. Παρανόμου Χαρίκλεια του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

20. Τάτης Κώστας του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός ΠΕ83, 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής
21. Τρακαντζίδης Ιωάννης του Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ83, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
22. Χαλικόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη, ΠΕ83, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

Έργο της Ομάδας Συντονιστών

Τα μέλη της Ομάδας:

1. Επικουρούν τη Συντονιστική Επιτροπή Έργου που συστάθηκε με την αριθμ. Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 612) υπουργική απόφαση, την ενημερώνουν για τις δυσκολίες εφαρμογής στη φάση της επέκτασης της πράξης και εισηγούνται ενέργειες προώθησής της στις σχολικές μονάδες.

2. Συνεργάζονται μεταξύ τους και αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας ως εργαλείου στην προώθηση του προγράμματος ΜΝΑΕ και προωθούν και ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια των σχολείων και τη δικτύωση μεταξύ τους.

3. Συνεργάζονται με δίκτυα σχολείων, μέσω συναντήσεων, διαδικτύου και τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της επέκτασης του προγράμματος.

4. Οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις σε όμορες σχολικές μονάδες και σχολικές μονάδες που επιλέγονταισε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με σκοπό την λεπτομερέστερη ανάπτυξη παραμέτρων του προγράμματος και τη μετάδοση της εμπειρίας τους.

5. Συνεργάζονται με συναρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη των στόχων του προγράμματος.

Για τα μέλη της Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης δεν προβλέπεται αμοιβή, μπορούν ωστόσο να μετακινούνται για τις ανάγκες του προγράμ- ματος, κατόπιν ειδικής πρότασης-απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου του προγράμματος ΜΝΑΕ και απόφασης του Γενικού Γραμματέα. Τα έξοδα μετα- κίνησης των μελών της Ομάδας καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και βαρύνουν τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056.

Για τον καλύτερο συντονισμό της υλοποίησης του προγράμματος ΜΝΑΕ, ένας (1) εκπρόσωπος της Ομάδας των Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου. Ο εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται από τα μέλη της Ομάδας των Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ομάδας και μπορεί να εναλλάσσεται κάθε δύο (2) μήνες.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *