Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων δράσης. Από 9/11 έως 31/1/2023 η προθεσμία υποβολής

Πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ εκδόθηκε από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *