Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλους κλάδους, σε ΚΕΔΑΣΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία. Από 17 έως 26/5 η υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το
σχολικό έτος 2022-2023, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς
Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις
μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς και
  δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και
  δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 3. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας
  Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας
  Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.
 4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
  (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  β. εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
  δ. σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Αίτηση μετάταξης από κλάδο σε κλάδο σε μορφή doc 

Αίτηση μετάταξης σε ΚΕΔΑΣΥ σε μορφή doc 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *