Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 180/τ.Γ’/22-02-2018) η αριθμ. 25447/Ζ2/14-2-2018 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  36 μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. και σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με τα ονόματα των μετατασσομένων 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *