Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δ.Ε. που μετατίθενται το έτος 2019

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα με τα ονόματα των μετατιθέμενων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2019.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλην της ειδικότητας ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2019.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτική Υποστήριξης ΚΕΣΥ 2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.