Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – σχ. έτος 2017-2018

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ (Πράξη 42/12-10-2017), διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα:

«Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι».

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Δ/νσεων Δ.Ε.: της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά), Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Χανίων.
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, που, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία,εντός του χρονικού διαστήματος είτε 16-27/4/2018 είτε 02-13/7/2018).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/KujBtuOHTkXmZEkw1

όπου και αναρτάται το σχετικό αρχείο του έργου (μεγέθους έως 1GB). Στη συνέχεια αποστέλλεται ταχυδρομικά σχετική υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα με διαβιβαστικό του διευθυντή του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων και ο τίτλος του έργου.

Συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον Τίτλο του έργου.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών (έργων) από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄) σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4, μεγέθους έως 1 GB. Τα έργα που υπερβαίνουν την ως άνω χρονική διάρκεια (από 06΄:01΄΄ και άνω) θα αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής θα τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ.. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, δύνανται να συμπεριλάβουν στο έργο μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και σε άλλη γλώσσα.
Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκάστης συμμετοχής στην διεύθυνση:

 https://goo.gl/forms/KujBtuOHTkXmZEkw1

(Προσοχή! η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ενεργή έως τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 μμ), συμπληρώνοντας όλα τα πεδία και ανεβάζοντας (Upload) το έργο.

Στη συνέχεια αποστέλλουν τις δηλώσεις συγκατάθεσης γονέων και διαβιβαστικό του διευθυντή του σχολείου στο οποίο θα αναγράφονται ο/οι επιβλέπων/ντες εκπαιδευτικός/κοί και οι συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες ανά ομάδα και τίτλο έργου έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *