Μαθητεία ΕΠΑΛ-Σπουδαστές ΙΕΚ: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το έκτακτο επίδομα των 700 ευρώ

Εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις που ψηφίστηκε σήμερα η τροπολογία για το έκτακτο επίδομα των 700 ευρώ τους Σπουδαστές των ΙΕΚ και τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν τα τρέχοντα προγράμματα Μαθητείας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 119 με θέμα: Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αναφέρεται:

  1. Στους Μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων (700) € και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού, μέχρι την επαναλειτουργία τους. το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων ολοκληρώνεται κανονικά, με την αναστολή των εκτάκτων μέτρων, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων μαθητείας και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να καλυφθεί από το Εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Δημοσίων Επενδύσεων.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το νομοσχέδιο στην τελική μορφή όπως ψηφίστηκε

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *