Λειτουργία υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ από 1ης Ιουνίου

 1. Λειτουργία Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  Από την 1η
  Ιουνίου 2020, στις διοικητικές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
  Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες, παύει η εκ
  περιτροπής εργασία και οι υπάλληλοι θα βρίσκονται, σε ποσοστό 100%, στην υπηρεσία, πλην
  περιπτώσεων δικαιολογημένης απουσίας στη βάση των κείμενων διατάξεων.
 2. Είσοδος κοινού στο κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε
  πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
  Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού
  αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
  Κατά το ίδιο διάστημα, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε
  φορά. Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.
 1. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών
  Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να συνεχίσουν να
  πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε
  άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρούνται όλα τα
  αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *