Κ.Ε.Ε.: Η ωριαία αμοιβή διδασκόντων και το επιμίσθιο των Συντονιστών

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με τον καθορισμό της ωριαίας αμοιβής διδασκόντων μελών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/ εκπαιδευτών, πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι., για την διδασκαλία στα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τον καθορισμό μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Α. Το ύψος της ωριαίας αμοιβής διδασκόντων μελών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/εκπαιδευτών στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. των Α.Ε.Ι., πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, καθορίζεται ως εξής: μέλη ΔΕΠ 30 ευρώ, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό 20 ευρώ, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 18 ευρώ, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15 ευρώ, μη πτυχιούχοι/ειδικής τεχνικής εμπειρίας/εμπειροτέχνες 13 ευρώ.

Β. Το ύψος του μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. καθορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *