Κοινό δελτίο τύπου των Συλλόγων Αναπληρωτών ΠΑΣΑΔ, ΣΑΝ, ΠΕΑΔ

Κοινό δελτίο τύπου εξέδωσαν μετά τη συνάντηση την Τετάρτη 11/4 με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου οι αντιπροσωπείες των Δ.Σ. του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Σ.Α.Ν.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.)
Όπως αναφέρεται στο κοινό δελτίο τύπου . . .
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού μετά τη μαζική κινητοποίηση στις 2/3/18, στη διοργάνωση της οποιας πρωτοστάτησαν οι τρεις σύλλογοι, και της συνέχειάς της τόσο στις 16/3 όσο και στις 30/3, με αιτήματα τους μόνιμους διορισμούς και την εξομοίωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μονίμων συναδέλφων μας.
Στη συνάντηση οι σύλλογοι έθεσαν επιτακτικά το θέμα της μονιμοποίησης των αναπληρωτών και ζήτησαν “με την αλλαγή του νόμου 3848 ΟΛΟΙ οι αναπληρωτές, που θα δουλέψουν μέχρι την 30η/6/18, να υπαχθούν στις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του νέου και να προβλεφθεί χρονικά, ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ, η μονιμοποίησή τους” ως το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων που στελεχώνουν με πολυεπίπεδο προσωπικό και οικογενειακό κόστος τα δημόσια σχολεία σε κάθε εσχατιά της χώρας.
Ο Υπουργός για ακόμη μια φορά κινήθηκε στα γνωστά πλαίσια των όσων έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα (ανακοίνωση νέου συστήματος και ταυτόχρονα αριθμού μόνιμων διορισμών για το ’19) σε όλες τις συναντήσεις κι αφού παραδέχτηκε γι’άλλη μια φορά ότι η προϋπηρεσία όσων εκπαιδευτικών εργάζονται ως αναπληρωτές αποτελεί πολύτιμο παιδαγωγικό κεφάλαιο δήλωσε πως το Υπουργείο προτίθεται να εντείνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τους Θεσμούς ώστε να εξασφαλιστούν μόνιμοι διορισμοί. Αναφέρθηκε απ’τον ίδιο επίσης ότι οι Θεσμοί έχουν αντιπροτείνει το μέτρο των αναπληρωτών πενταετούς σύμβασης αλλά αυτό δεν είναι οι μόνιμοι διορισμοί, τους οποίους το Υπουργείο ζητά και γι’ αυτό έχει απορριφθεί ως λύση.
Οι Σύλλογοι απ’ τη μεριά τους απαίτησαν το σχολικό έτος ’18-’19 να είναι έτος μόνιμων διορισμών κι ενημέρωσαν τον Υπουργό πως δε δέχονται διαφορετική αντιμετώπιση απ’ αυτή που επιλέχτηκε για τους συμβασιούχους πυροσβέστες και για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ.
Η μονιμοποίησή αυτών των 11000 συμβασιούχων δείχνει όχι μόνο τον τρόπο αλλά και πως όταν θέλει η κυβέρνηση μπορεί και μόνιμους και μαζικούς διορισμούς να κάνει.
Στο θέμα των νέων πινάκων κι αφού έγινε αναφορά απ τον κ. Γαβρόγλου σε δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να σεβαστεί το Υπουργείο, ζητήθηκαν απ’ αυτόν κριτήρια κατάταξης για τους νέους πίνακες.
Κοινή θέση των Συλλόγων ωστόσο, αφού επισημάνθηκαν κι άλλα θέματα εξίσου σοβαρά, εκτός των πινάκων, όπως οι τοποθετήσεις αναπληρωτών κι οι συνθήκες διαμονής και διαβίωσης τους, ειδικά όσων καλούνται να εργαστούν σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος, ήταν πως καμία συζήτηση για κριτήρια δε μπορεί να γίνει αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας για μονιμοποίηση μέχρι και του τελευταίου αναπληρωτή καθώς αυτό θα σήμαινε υποβιβασμό-αποκλεισμό συναδέλφων από το δικαίωμα στην εργασία και τον διορισμό.
Αφού γίνει δεκτό το αίτημα μας για νομοθετημένη δέσμευση που θα ορίζει με σαφήνεια την ανάληψη από πλευράς της πολιτείας της υποχρέωσης για αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων όσων προσφέρουν χρόνια τώρα στο δημόσιο αγαθό της εκπαιδευσης, τότε μπορούμε να δούμε ένα νέο σύστημα διορισμών με κριτήρια, που θα αφορά αναπληρωτές και πτυχιούχους.
Για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, κοινή διαπίστωση Υπουργού και Συλλόγων ήταν πως, παρά τα προβλήματα, αυτή προχωρά ικανοποιητικά στους περισσότερους Δήμους της χώρας. Αίτημα των Συλλόγων εδώ ήταν η επίσπευση της έκδοσης της ΚΥΑ προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στις εγγραφές προνηπίων και νηπίων για το επόμενο έτος.
Τα εργασιακά μας δικαιώματα τέλος, όπως αυτά τέθηκαν στον Υπουργό, με κυρίαρχο αυτό της προστασίας της μητρότητας, εμπίπτουν κατά τον ιδιο σε μνημονιακούς νόμους, οι οποίοι δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο κινήσεων κι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές παρότι, όπως είπε κι αυτός, το επιθυμεί με την απάντηση να μην ικανοποιεί, όπως είναι φυσικό.
Κοινά απαντήθηκε πως δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό από εμάς ένα καθεστώς ανισότητας κι ανισονομίας μεταξύ μονίμων κι αναπληρωτών συναδέλφων. Αντίκειται της λογικής, της ηθικής και του δικαίου.
Οι Σύλλογοι παρ’ όλο που αξιολογούν θετικά την πρωτοβουλία του Υπουργού για συνάντηση, παραγωγική τη στάση που κράτησε στη συζήτηση μεταξύ τους και ειλικρινή τη διάθεσή του για συνέχιση του διαλόγου σύντομα, με συγκεκριμένο πλέον πλαίσιο και δεδομένα εκ μέρους του Υπουργείου, θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη μονιμοποίηση και του τελευταίου αναπληρωτή αναλαμβάνοντας τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες το αμέσως προσεχές διάστημα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *