Καταχώριση στατιστικών στοιχείων στο mySchool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες

Έγγραφο με αρ. 193111/ΓΔ4/9-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου  καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν ή να ελέγξουν/επικυρώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool τα στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των σχολείων τους τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 καθώς και στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018.

Η καταχώριση των στοιχείων θα γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην καρτέλα Μαθητές > Στοιχεία Μαθητών > Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τα σχολεία μέχρι 24/11/2017.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο 

Σχετικά προηγούμενα έγγραφα

149084 /ΓΔ4/8-9-2017 

93398 /Δ3 / 2-6-2017 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *