Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε με αρ. Φ.1/Α/ 1484 / 224297 /Β1/20-12-2017 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου για  την κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αντίστοιχη περυσινή απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *