Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού ΓΕΛ

Απόφαση με θέμα: Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *