Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education)

Το www.diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο  και δημοσιεύει άρθρο με θέμα:

Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education).

Στο άρθρο γίνεται αναφορά :

  • σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  (Erasmus+) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
  • σε έρευνες για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση
  • στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά στην υλοποίηση θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, για τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • στον όρο “Computational Thinking” Υπολογιστική Σκέψη
  • στα βασικά χαρακτηριστικά του Computational Thinking

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του κ. Σταυρόπουλου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *