Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου

Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τύπος των παρακάτω τίτλων των Γυμνασίων Δημόσιων και Ιδιωτικών υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ.Κ. Γαβρόγλου.

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

18. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

23. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

24. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

25. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *