Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου καθορίζεται ο τύπος των τίτλων του Γενικού Λυκείου καθώς και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *