Καθορισμός εντύπων Μαθητείας

Εκδόθηκε η με αρ. Φ7/126862/Δ4 ΦΕΚ 2735 Τ Β΄/4-8-2017 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του Μητρώου της Βεβαίωσης Παρακολούθησης και του Πιστοποιητικού για Στρατολογική χρήση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *